Privacy

Wie zij wij:

Samana Blankenberge

site adres: https://www.samana-blge.be

wij maken deel uit van Samana nationaal

Welke gegevens verwerken wij van u?

Identificatiegegevens: zoals naam, adres, telefoon, mailadres, geboortedatum; eventueel uw functie(s) binnen Samana in Blankenberge-Uitkerke

Foto’s: genomen tijdens activiteiten waaraan u deelnam; dit voor gebruik tijdens activiteiten, op de fotogalerij en op de website. Ten allen tijde kan u vragen om afbeeldingen van u of uw minderjarige kinderen te laten verwijderen, dit via info@samana-blge.be

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • -onder andere om u te kunnen informeren omtrent Kando
  • -u uit te nodigen naar de activiteiten,
  • -u onze mailings toe te sturen, 
  • -uw betalingen bij activiteiten te innen, 
  • -en onze administratie degelijk bij te houden. 
  • -om u met de beste zorgen te kunnen omringen bij activiteiten en uitstappen

We gebruiken en behouden uw gegevens maar zolang nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. We delen uw gegevens in geen enkel geval met derden. Al uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden dus uitsluitend gebruikt binnen de werking van Samana-Blankenberge

Wat met het communicatiegeheim?

Uw persoonlijke communicatie met Samana-Blankenberge kan enkel ingezien worden door de persoon of de dienst waarmee u communiceert (via mail, online, telefonisch). Deze personen en diensten houden zich gezien de aard van de communicatie en hun functie aan de geheimhoudingsplicht.

Audiovisueel materiaal, website en sociale media?

De wet op de privacy omvat het openbaar maken van individuele foto’s op de website, folders en dergelijke (geen groepfoto’s). De foto’s waarop slechts één persoon te zien is moeten de toelating hebben van de betrokkene om gepubliceerd te worden. Indien U met bepaalde foto’s op onze website of in een folder en dergelijke problemen hebt, gelieve dit dan te melden. Dan zullen deze verwijderd worden. Indien geen melding dan gaat ‘Kando-Blankenberge’ er van uit dat u er geen problemen mee hebt.

Het is dus mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen.

Op onze website en geschriften komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen worden nageleefd door alle medewerkers van Samana-Blankenberge. Digitale gegevens zijn opgeslagen op computer, beveiligd met een toegangscode. Uw gegevens op papier zijn opgeslagen in een afgesloten dossierkast.

Cookies op de website?

Met betrekking tot de GDPR kan je op onze website zelf aangeven welke cookies je wel of niet wenst op te slaan. Standaard zijn enkel de functionele cookies ingesteld. Deze zorgen er voor dat u sneller op uw bestemming geraakt op onze website. Er worden daarbij noch door Samana, noch door de webmaster zaken bijgehouden. U kan er enkel sneller door surfen en een beter resultaat bekomen bij het bezoek aan de website samana-blge.be.

Onze websites verzamelen nooit anoniem gegevens of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

Wat zijn uw rechten?

U hebt steeds het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te verbeteren of zich te verzetten tegen het ontvangen van brieven of mailberichten. Om toegang te krijgen tot uw gegevens, dient u een eenvoudige aanvraag in  via mail: info@samana-blge.be of schriftelijk: Samana-Blankenberge, dienst privacy, Consciencestraat 20, 8370 Blankenberge

Wij nemen uw rechten serieus en zorgen er voor dat u deze rechten op de meest correcte manier kan uitoefenen.

Waar kan u terecht met vragen?

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij onze privacy-verantwoordelijke op volgend mailadres: info@samana-blge.be – Voldoet dit niet, dan kan u altijd terecht bij de Privacy Commissie via https://www.privacycommission.be/nl.

Uw vragen worden op een confidentiële manier behandeld.  Zowel onze privacy-verantwoordelijke  als de Privacy Commissie hebben een geheimhoudingsplicht. 

update 17/08/2023

Door op deze site te bezoeken aanvaard u ons cookiebeleid 

%d bloggers liken dit: