December in beeld

Eind december, we trekken schoorvoetend richting Kerst en Nieuwjaar. Wat mag er? Wat kan er? Weinig; dat weten we ondertussen! Doch vergeet niet om te genieten van de kleine dingen des levens. Ondertussen kregen de meeste van onze Samana-leden in Blankenberge reeds hun eindejaarsgeschenk overhandigd (of in de bus). Misschien is het niet veel, doch het is met een groot hart gegeven. we denken aan ieder van jullie en wensen je daarbij het allerbeste toe. Samen met jullie hopen wij dat we in 2021 spoedig opnieuw activiteiten kunnen plannen; dat we weer kunnen samenkomen en ons amuseren; dat we er samen op uit kunnen trekken de wijde wereld in!!

Blijf genieten!!

Novembernieuws

Goede Samana-vrienden, we hadden nog zo gehoopt om jullie een activiteit te kunnen aanbieden in november of december, doch de tweede en eigenlijk zwaardere corona-golf heeft ons echt opnieuw de das omgedaan. 

Het blijft afstand houden, mondmasker op, ontsmetten, en met niet meer dan 4 personen in eenzelfde ruimte. 

Het goede nieuws nu: de trekking van de lotjes is ondertussen achter de rug. De winnende nummers zullen te lezen staan in de volgende (laatste) Samana-Magazine en in Visie. Ze zijn ook te raadplegen op onze eigen website en Blog.

Graag willen we met het bestuur en de vrijwilligers iedereen een hart onder de riem steken.  Het motto is nu voor ieder van ons: VOLHOUDEN!

De moed niet laten zakken en hoopvol vooruit kijken.

SAMEN zijn we sterk, Samen zijn we SAMANA!!

Spoedig kunnen we opnieuw samen genieten van een heerlijk kopje koffie met wat lekkers erbij …

Met een hartelijke Samana-groet,uw Samana-bestuurskern:

An, Monique, Kristien, Peter en Jozef

Oktobernieuws

Bij deze de uitnodiging om deel te nemen aan de eucharistieviering t.g.v. de ‘Dag van de Chronisch Zieke Mens’

Deze viering gaat door op zondag 11 oktober om 11.30 uur in de Sint-Rochuskerk, dit ter intentie van alle leden en overleden leden van Samana-Blankenberge.

Samana (voorheen Ziekenzorg) bestaat dit jaar 70 jaar, en dat wordt gevierd. Dat vieren gebeurt nu uitzonderlijk van op een afstand, maar toch … Daarvoor kan je op vrijdag 9 oktober en op zondag 11 oktober een prachtige Samana-show volgen op Eclips-TV (zie tweede brief in bijlage!). Standaard vind je deze TV-zender bij Telenet op nr. 51 en bij Proximus-TV op nr. 90 of 340. Andere TV-aanbieders zitten op nr. 86.

Verder moeten wij met heel veel spijt in ons hart melden dat de Samana-activiteiten tot eind december niet kunnen doorgaan, gezien wij de veiligheid inzake de coronamaatrdegelen onvoldoende kunnen garanderen. Als er iets is wat bij Samana voorrang krijgt, dan is het toch wel uw aller gezondheid.

Geniet samen met ons van dit mooie show-aanbod van op een afstandje.

12 september 2020

De activiteit voor twaalf september 2020 gaf op het programmakaartje aan: Samana-Singalong. Samen zingen geeft vreugde. We mogen ondertussen al een tijdje niet meer samen zingen; en de activiteit werd gewijzigd naar een namiddag vol filmpjes en muziekjes uit heden en verleden. Ondertussen, met de opnieuw gewijzigde corona-maatregelen werd deze activiteit definitief geschrapt! Waarvoor uiteraard onze excuses!!

Dus nog géén Samana-activiteit in Blankenberge gedurende de maand september.

Voldoende afstand houden in onze CM-zaal, het lijkt onbegonnen werk; de persoonlijke bubbel van 5 respecteren…

Richting Toekomst …

Wat met onze activiteiten na de vakantieperiode?

Momenteel spreekt men in de media constant over een heropflakkering van de de corona-epidemie of van een tweede golf. Dit betekent voor ons en voor zeer velen: géén goed nieuws. Groepsbijeenkomsten, groepsuitstappen, samenkomen met personen die kwetsbaarder zijn dan anderen (alhoewel, iedereen is op dat moment kwetsbaar) het wordt wat koorddansen.

Ondertussen proberen wij u toch op deze wijze verder te informeren en digitaal aanwezig te zijn. Voor het najaar staan een viertal activiteiten op de planning. Voor het ogenblik weten wij nog steeds niet of ze zullen kunnen (mogen) doorgaan. Laat ons met z’n allen hopen van wel!! Maak er ondertussen toch maar een fijne zomer van …

Dag van de mantelzorg

Vandaag, 21 juni, is het de langste dag van het jaar.  Deze dag werd uitgekozen tot ‘Dag van de Mantelzorg’, want voor mantelzorgers is elke dag een lange dag.  Mantelzorg stopt nooit. Deze dag vestigt de aandacht op de betekenis van mantelzorg voor gebruikers en voor de samenleving.  Vooreerst is het een prima gelegenheid om alle mantelzorgers expliciet te danken en in de bloemen te zetten. Maar er moet meer gebeuren…

Er wordt enorm veel vrijwillig gezorgd voor mekaar. Dit werk gebeurt na(ast) en vaak in samenwerking met de professionele (thuis)zorgdiensten. We zien dat vooral mensen die niet (meer) buitenshuis werken een belangrijk deel van hun tijd vullen met zorgen voor anderen. Omdat ze er zelf voor kiezen en/of gedwongen door de omstandigheden. Bijv. voorlopig is er geen plaats vrij in een aangepaste instelling, de andere betrokkenen moeten naar hun werk, …

Samana wil alle mantelzorgers bedanken!

Deze inzet verbetert de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben en verwarmt de samenleving. Over heel Vlaanderen organiseert Samana vandaag activiteiten die mantelzorgers in de bloemetjes zetten. Samana drukt mantelzorgers ook op het hart om ook goed voor zichzelf te zorgen. Dat is trouwens een voorwaarde om er echt te kunnen zijn voor anderen. Niet tot het uiterste gaan, hulp inroepen, praten o.a. met andere mantelzorgers, regelmatig rust en ontspanning nemen.

Geen namiddaguitstap

Tot zeker 30 juni zijn alle Samana-bijeenkomsten verboden; dit door een beslissing van Samana-nationaal. Daarmee komt ook onze namiddag-uitstap te vervallen. Het zou ook zeer moeilijk worden om met een autocar er op uit te trekken én de corona-maatregelen nauwkeurig te volgen (voldoende afstand houden, mondmasker, …). Dit alles tot onze zeer grote spijt!!

Busreis: tijdelijk uitgesteld wegens … … …

Moed houden!!

Langs deze weg willen wij al onze Samana-leden opnieuw een hart onder de riem steken. Wij zien er enorm naar uit om terug samen te mogen komen eenmaal alle corona-ellende achter de rug is!

Daarom: houdt moed! Wij denken aan jullie en willen jullie graag af en toe verrassen meen kaartje of een steunbrief!!Zalig Paasfeest!!

Moge Pasen 2020 stralen dank zij die verbondenheid met en de weerbaarheid van zoveel zieke mensen.

Moge Pasen meer dan ooit leiden tot warme solidariteit en oprechte goedheid .

Moge Pasen de treurenden troosten in hun onvatbaar verdriet.

Moge Pasen een tijd zijn om elkaar te omringen … op afstand zelfs …met de grootste liefde en kracht.

Laten we daarvoor bidden tot de verrezen Heer Jezus Christus met Pasen.

Aan u allen van harte een Zalig paasfeest toegewenst!!

Opstekertje

Wij zijn ondertussen al een aantal weken op weg in een tijd van thuisblijven en afstand houden.

We zitten ook midden de Goede Week; dit jaar mogen wij terecht de oude naam Stille Week terug gebruiken. Want inderdaad, het zal opnieuw heel stil zijn. Stil in het straatbeeld, stil in onze buurt, stil onze woning.

Immers, het impact van dit ganse corona-gebeuren is niet te onderschatten. De zo broodnodige contacten tussen mensen onderling vallen grotendeels weg. En dit is nu net onze sterkte: Verbondenheid.

Graag willen wij met de Samana-bestuurskern allen dan ook een hart onder de riem steken. Laat vooral de moed niet zakken. Af et toe horen wij elkaar; maar wat zeker is: van zodra de tijd het toelaat ZIEN wij elkaar ook opnieuw!

Om te besluiten een mooie tekst van de hand van Hans Bouma:

Niet verharden, verstenen,
geen ommuurd bestaan.
Ik zou verkillen,
rillend van eenzaamheid 
viel ik samen met mezelf
Aanraakbaar zijn,
vatbaar voor het licht,
de geur van tijm,
de vlucht van de vogel.
Ontvankelijk voor woorden van vrede,
gebaren van liefde,
toegankelijk voor pijn van wie lijdt,
de angst van wie vlucht.
Niet verharden, verstenen.
Aanraakbaar zijn, trefbaar, ontroerbaar.
Bereikbaar, menshoog,
mensdiep bereikbaar.

Door op deze site te bezoeken aanvaard u ons cookiebeleid