Bloemschikken

BLOEMSCHIKKEN VOOR KERST

Op zaterdag 10 december om 14.00 uur

De laatste activiteit van het Ziekenzorg-programmakaartje 2016 komt er met rasse schreden aan. Het is wel al de derde keer dat wij het bloemschikken programmeren; doch het is de eerste keer dat we dit gaan doen in het vooruitzicht van Kerstmis.

Op zaterdag 10 december komen we daarvoor samen in ons lokaal in de CM. Met veel fris groen en een gezonde werklust gaan we aan de slag. Wat het uiteindelijk zal worden is echter nog wat afwachten. Onze lesgeefster voor deze namiddag is nog volop aan haar ontwerp en planning bezig… doch we zien er verwachtingsvol naar uit. Want dan zitten we reeds volop in de Advent!

Mocht je zelf over een deugdelijke knipschaar en een scherp mes beschikken om takjes, blaadjes en zo verder bij te snijden of in te korten, breng ze gerust mee.

Deze fijne groene-vingers-namiddag wordt beëindigd bij een hartig vieruurtje
met achteraf heerlijk versgezette koffie!

Zoals gewoonlijk komen we daarvoor samen in:
zaal Rerum Novarum
in het CM-gebouw
Weststraat 88

Voor deze namiddag betaal je 5,00 euro als Maczima-lid;
en 6,00 euro als sympathiserend-lid.

Foto’s zijn nu te zien op: http://foto.samana-blge.be/#!album-6

Verrassingsnamiddag

Zaterdag 5 november om 14.00 uur

Ondertussen kunnen wij reeds een tipje van de sluier oplichten en verklappen dat wij in de persoon van José De Marez een ras-verteller gevonden hebben die ons verhalen uit eigen werk komt vertellen, dit afgewisseld met fijne muziekjes.

Zelf zegt hij: ‘Ik breng humoristisch getinte verhalen uit mijn eigen jeugd, schooltijd… en huwelijk; Zeer herkenbare en plezierige belevenissen uit een mensenleven;
En leuke verhaaltjes rond ‘peuters’ en ‘kleuters’ die grootouders sterk aanspreken.’

We zien dus vol enthousiasme uit naar zijn vertellementen en de bijhorende muziekjes!
Deze aangename vertel-namiddag wordt beëindigd bij een smakelijk vieruurtje
met heerlijk versgezette koffie!

Zoals gewoonlijk komen we daarvoor samen in:
zaal Rerum Novarum, in het CM-gebouw
in de Weststraat 88.

Voor deze namiddag betaal je 5,00 euro als Maczima-lid;
en 6,00 euro als sympathiserend-lid.
Schrijf in voor deze aangename namiddag vóór 2 november
door een reactie te plaatsen op dit bericht.

Betalen kan via overschrijving op het nr. BE17 7755 3265 6121 van Samana-Blankenberge
(BIC) GKCCBEBB

Foto’s zijn nu hier te vinden: http://foto.samana-blge.be/#!album-5

Samana Gedoopt

Zondag 9 oktober werd Samana-Blankenberge (symbolisch) boven de doopvont gehouden. Sommigen dachten reeds dat er tijdens de misviering om 11.30 uur in de Sint-Rochuskerk onaangekondigd een babytje zou gedoopt worden; doch niets is minder waar.

Samana, dat is zoals reeds geruime tijd aangekondigd de nieuwe naam voor Ziekenzorg. De oude naam droeg niet helemaal meer uit waarvoor ze stond. En, door middel van een ruime bevraging bij duizenden leden en vrijwilligers kwam een nieuwe naam en een nieuw logo tot stand. Of hoe je een positieve klank van uit de basis kunt omzetten naar iets vernieuwend en verruimend naar de gemeenschap toe.

De werking, de animaties, de ziekenbezoeken, het tijdschrift en zoveel meer gaan gewoon verder hun gewone gangetje; maar met een nieuwe impuls en met vernieuwde kracht. want daar staat Samana voor: Samen Krachtige Vooruit!

Samana, dat staat voor Samen Zijn, samen dingen doen, en voor KRACHT, voor levensmoed, levenskracht. Mana voor ‘alles wat goed is’, zoals liefde en vrede, samenhorigheid.

In Blankenberge gebeurt dit door animatienamiddagen met een plezante en aangename toets. Met de boodschap: Je hoort er bij, wie of wat je ook bent; Je hoort er bij.
Er zijn de bezoeken aan huis bij mensen die niet buiten kunnen.
Er is het prachtige tijdschrift Maczima dat laat ervaren dat niemand er alleen voor staat.

Foto’s van de Samana-Doop kun je hier bekijken
http://foto.samana-blge.be/#!album-4

DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS

ZONDAG 9 OKTOBER 2016

‘DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS’

Goede SAMANA -(Ziekenzorg)- vrienden,
Ieder jaar op de tweede zondag van oktober is er bij SAMANA
“Dag van de chronisch zieke mens”.

Tot voor een paar jaar noemde men dit gewoon ‘Nationale Ziekendag’.
Ook met onze Samana-kern (Ziekenzorg) in Blankenberge willen wij daar de nodige aandacht
aan besteden.
We doen dit op ZONDAG 9 OKTOBER 2016
met een eucharistieviering in de Sint-Rochuskerk om 11.30 u.
We zullen daar met heel veel SAMANA-Ziekenzorg-mensen samen zijn!

Na de mis wordt iedereen dan uitgenodigd voor een drink achteraan in de kerk

U bent dus van harte uitgenodigd om mee eucharistie te vieren en even stil te staan bij de zorg om onze medemensen die langdurig ziek zijn, en dikwijls in eenzaamheid wegkwijnen.
We staan ook stil bij wat onszelf en onze Samana-Ziekenzorg-leden op dat moment ter harte gaat; ook onze overleden leden vergeten we niet.

Achteraf kunnen we met velen nog wat bijpraten bij een fris en sprankelend glaasje.
Terzelfdertijd stellen wij daarbij ook de SAMANA-buurtkrant voor. Een mooi krantje dat de naamsverandering (Samana) en de nieuwe werking aan het ruime publiek wil voorstellen.

Hartelijke groeten vanwege het SAMANA-bestuur

We zien elkaar op 9 oktober in de Sint-Rochuskerk om 11.30 uur!!

Wereldsolidariteit verteld

Na de zeer geslaagde daguitstap van 1 augustus wordt het zo stilaan de tijd om na te denken over het Ziekenzorg (Samana) -programma van het najaar 2016.
Daarvoor starten we op zaterdag 3 september om 14.00 uur met een fijne namiddag ons gebracht door een inleefreiziger van de ngo Wereldsolidariteit.

Mevrouw Jaklien Ouvrein komt vertellen over haar ervaringsreis naar Bangladesh in november 2015. Het wordt meteen voor ons ook een uitnodiging tot een solidair engagement met het zuiden. Ziekenzorg-Blankenberge wil hierbij als sociale vereniging graag zijn steentje bijdragen en de werking van Wereldsolidariteit financieel steunen.

Deze zeer interessante namiddag wordt beëindigd bij een smakelijk vieruurtje met heerlijk versgezette koffie!
Zoals gewoonlijk komen we daarvoor samen in:
zaal Rerum Novarum, in het CM-gebouw in de Weststraat 88.

Voor deze namiddag betaal je 5,00 euro als Maczima-lid;
en 6,00 euro als sympathiserend-lid.

Schrijf via mail of reactie onder dit bericht in voor deze aangename namiddag
vóór 1 september
en betaal via overschrijving op BE17 7755 3265 6121

Door op deze site te bezoeken aanvaard u ons cookiebeleid