In den aprille

Goede Samana-vrienden,

Al te lang duurt het nu reeds dat we niet actief kunnen samenzitten. Onze vaste activiteiten-kalender heeft plaats gemaakt voor ‘we weten het nog niet.’

We hopen wel dat alles ooit nog opnieuw wordt zoals voorheen. Ondertussen blijven we je met Samana- Blankenberge zo goed als mogelijk nabij. We laten elkaar niet los. Integendeel!!

Diep in onszelf dragen wij hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is.
Hoop is de zekerheid
dat iets zinvol is, ongeacht het resultaat.

Hoop doet leven!!

Lentebericht in maart

Goede SAMANA – vrienden,

De lente gaat van start op deze 21 maart, nu voor de tweede keer in corona-tijd. Wie had dit een jaar geleden kunnen denken? Niemand!

Het stond trouwens niet in de sterren geschreven, noch in ook maar iemands agenda. 

Ondertussen hebben we veel geleerd van wat het is om elkaar te moeten missen, om afstand te houden, om op een andere en voor sommigen misschien op een nieuwe wijze contact te houden met elkaar of met de familie.

Nu eerst en vooral willen wij allen die zonder dralen lotjes van onze solidariteitsactie besteld hebben van harte danken. Het heeft echt deugd gedaan om zoveel reacties te mogen ontvangen. Het mag gezegd: we hebben tot op heden net het dubbel aantal lotjes verkocht dan we gewoon waren, men name 160 boekjes!! Dit betekent eveneens een mooie inkomst voor onze eigen werking. (Je kan er trouwens nog steeds bestellen!!)

Daarmee hopen wij dat zodra er eindelijk eens wat zicht komt op het einde van de corona-tunnel iets zeer nuttigs en aangenaams te kunnen inrichten voor al onze zo trouwe Samana-leden.

Ondertussen werden reeds een aantal leden gevaccineerd en dat is al goed nieuws op zicht. Wij hopen dat alles nu wat in een stroomversnelling geraakt en we uiteindelijk toch eens opnieuw kunnen samenkomen in een gezellige Samana-bubbel.

Weerom willen wij opnieuw iedereen een hart onder de riem steken en oproepen om de moed en de hoop niet te verliezen. 

Het motto is en blijft voor ieder van ons: VOLHOUDEN!

SAMEN zijn we sterk, Samen zijn we SAMANA!!

Januari – Februari

Eerst en vooral moet noodgedwongen en met grote spijt in ons hart aangehaald worden dat de Samana-activiteiten zoals we deze kennen nog steeds niet kunnen hervat worden. De reden daarvoor is ondertussen welbekend: de corona-pandemie.

Samen met dit bemoedigingsschrijven ook de uitnodiging om ook dit jaar deel te nemen aan de ’Solidariteitsactie’ of anders genaamd: ‘de lotjes’.

Andere jaren worden de boekjes met lotjes aangeboden op het nieuwjaarsfeest en de daaropvolgende activiteit. Daar dit nu niet kan, gebeurt dit nu bij voorkeur via een overschrijving op ons rekeningnummer. (U kan desgewenst ook opbellen en contant betalen bij levering!)

De uitslag van de solidariteitsactie 2020 is nog steeds te raadplegen op onze website en blog, en eventueel op eenvoudige aanvraag afgedrukt te bekomen.

In de maand maart ontvangen allen die ondertussen hun lidmaatschapsformulier teruggestuurd of afgegeven hebben ook hun gratis Samana-lidkaart met uniek lidnummer. Daarmee zit er echt vooruitgang in dit project en in de toekomst van onze mooie vereniging. Hoe groter aantal leden wij hebben, hoe ruimer wij als vereniging kunnen gesubsidieerd worden en hoe meer wij kunnen betekenen voor onze leden.

Als vierde en laatste puntje willen wij opnieuw iedereen een hart onder de riem steken en oproepen om de moed en de hoop niet te verliezen. Na de vaccinatieperiode, die er nu toch wel spoedig aankomt, kunnen wij elkaar opnieuw ontmoeten zoals voorheen. 

Dan doen we er ook alles aan om het bij Samana nog gezelliger en fijner te maken dan het al was.  Dit is waar wij nu begin 2021 echt naar uitkijken.

Het motto is en blijft voor ieder van ons: VOLHOUDEN!

SAMEN zijn we sterk, Samen zijn we SAMANA!!